Triển lãm sưu tập nghệ thuật chủ đề Mito

Tập trung giới thiệu những bức tranh của các nhà thơ, nhà văn có mối quan hệ với Mito và giới thiệu những bộ sưu tập nghệ thuật phong phú của viện bảo tàng Mito – nơi có hơn 35 năm lịch sử.

Thời gian:  Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016

Địa điểm:  Bảo tàng lịch sử (Kenritsu Rekishikan) Tp Mito

botanzu

カテゴリー: Thông tin du lịch パーマリンク