Mông Cổ・Bước tiến・Dân du mục - Cừu - Thảo nguyên và Hoa

Trọng tâm bước tiến của  Mông Cổ là những thực vật tạo nên thảo nguyên và những động vật hoang dã sinh sống ở đó, là đời sống của người dân cùng với gia súc tại thảo nguyên rộng lớn. Triển lãm giới thiệu những khủng hoảng hiện tại đang diễn ra trên thảo nguyên và những nỗ lực nhằm bảo vệ thảo nguyên.

 

Thời gian :  Thứ Bảy, ngày 9 tháng 7  ~ Thứ Hai, ngày 19 tháng 9

Địa điểm :   Ken-Shijen Hakubutsukan (Tp Bando)

mongolia

カテゴリー: Thông tin du lịch パーマリンク